Witaj, dniu święty, żądany

1. Witaj dniu święty żądany!
Na wszystek świat zawołany;
Gdy Pan piekło burząc wstaje,
Zwycięzca nieba dostaje.

2. Oto, gdy się Pan odradza,
Wszystek się z nim świat odmładza,
Wszystko z Panem swym stworzenie
Ma swych darów przywrócenie.

3. Bowiem gdy Pan tryumfuje,
Każda się rzecz z Nim raduje;
Drzewo liściem, kwieciem trawa
Chwały Pańskiej moc wyznawa.

4. Gdy piekielne prawo znosi,
A w niebo się Pan podnosi,
Wszystko Panu chwałę daje,
Okręg nieba, ziemskie kraje.

5. Bóg, co był ukrzyżowany,
Wszędzie za króla przyznany
I wszystko Stwórcy stworzenie
Daje pokłon, modły, pienie. Amen.