Zawitaj, Jezu, z Panny narodzony

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Zawitaj Jezu, z Panny narodzony, czemuś w żłóbeczku ubogo złożony? Cóż za przyczyna ubóstwa Twojego? Znać by z sieroty czynił bogatego.

2. Czemóż w tak lichej rodzisz się stajence, ziębisz w pieluszkach ciało Twe panięce? Płaczesz, a na cóż? Znać byśmy weseli, w górnych pałacach wszyscy Cię widzieli.

3. Jadą do Ciebie wschodni trzej Królowie, oddają dary sławni monarchowie. Którymi Ty się lubo kontentujesz, lech bardziej serca onych że szacujesz.

4. Tyś serca pragnął przez Mędrca Twojego, jakobyś nad nie nie miał nic milszego; Więc z uprzejmością serca oddajemy, za co od Ciebie zbawienia pragniemy.

1. Zawitaj, Jezu, z Panny narodzony!
Czemuś w żłóbeczku ubogo złożony.

2. Cóż za przyczyna ubóstwa Twojego?
Znać by z sieroty czynił ubogiego.

3. Czemuż w tak lichej rodzisz się stajence,
Ziębisz w pieluszkach ciało Twe panięce?

4. Płaczesz, a na cóż? Znać byśmy weseli
W górnych pałacach wszyscy Cię widzieli.

5. Płacze i Rachel dziatek swych, o Boże,
Krwią zfarbowanych jako śliczne róże.

6. A Ty, wraz z niemi czem się nie farbujesz?
Znać, że Swej dla nich więcej krwi gotujesz.

7. Jadą do Ciebie wschodni trzej Królowie,
Oddają dary sławni monarchowie.

8. Któremi Ty się lubo kontentujesz,
Lecz bardziej serca onychże szacujesz.

9. Tyś serca pragnął przez Mędrca Twojego,
Jakobyś nad nie nie miał nic milszego.

10. Więc po kolędzie serca oddajemy,
A za kolędę zbawienia pragniemy. Amen.