Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami (..) [wyd. V popr.]

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: ks. Jan Kazimierz Siedlecki
Wydano: 1908
Ilość stron: 515
Źródło: Prywatny zbiór JFC
Opis:

Pełna nazwa śpiewnika to: Śpiewniczek kościelny zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej przez x. J. Siedleckiego zebrany a przez Wysoką c. k. Radę szkolną krajową uchwałą z dnia 14 lipca 1880 L. 556 dla szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych przeznaczony.

Na grzbiecie widnieje napis "Śpiewnik Kościelny".

Numer Tytuł Opis
Pieśni mszalne. 6. Na stopniach Twego
Pieśni mszalne. 1. Z rąk kapłańskich Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 1. Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 1. Witaj, Chrystusowe Ciało Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 6. Padajcie ludy, uniżcie sie trony Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
Pieśni mszalne. 4. Co nam nakazuje nasza wiara
Pieśni mszalne. 4. Ten, co był na krzyżu zawieszony Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 1. Najwyższemu Panu chwała Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 6. U stóp świętych ołtarzów Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
Pieśni mszalne. 4. Przyjmij od nas, Panie, te ofiary Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
PIEŚNI ADWENTOWE 2. Boże wieczny, Boże żywy
PIEŚNI ADWENTOWE 3. Głos wdzięczny z nieba wychodzi
PIEŚNI ADWENTOWE 4. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
PIEŚNI ADWENTOWE 6. Spuśćcie nam na ziemskie niwy
PIEŚNI ADWENTOWE I. Archanioł Boży, Gabryjel
PIEŚNI ADWENTOWE 5. Po upadku człowieka grzesznego
PIEŚNI ADWENTOWE 7. Urząd zbawienia ludzkiego
PIEŚNI ADWENTOWE 8. Zdrowaś bądź, Maryja Ave o Maria
KOLĘDY 6. Bóg się rodzi, moc truchleje
KOLĘDY 51. Z nieba wysokiego
KOLĘDY 17. Gdy się Chrystus rodzi
KOLĘDY 29. Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli
KOLĘDY 35. Przybieżeli do Betlejem
KOLĘDY 4. Anioł pasterzom mówił Angelus pastoribus
KOLĘDY 2. Ach, witajże, pożądana
KOLĘDY 28. Pan z nieba i z łona
KOLĘDY 25. Niepojęte dary dla nas daje
KOLĘDY 26. Niepojęte dary dla nas daje
KOLĘDY 42. Tryumfy Króla niebieskiego
KOLĘDY 37. Przystąpmy do szopy
KOLĘDY 33. Pójdźmy wszyscy do stajenki
KOLĘDY 48. W żłobie leży
KOLĘDY 16. Dzisiaj w Betlejem
KOLĘDY 7. Bóg się z Panny narodził
KOLĘDY 44. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
KOLĘDY 50. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
KOLĘDY 15. Do Betlejemu pełni radości
KOLĘDY 23. Narodził się Jezus Chrystus
KOLĘDY 5. A wczora z wieczora
KOLĘDY 20. Lulajże, Jezuniu
KOLĘDY 1. Ach, ubogi żłobie
KOLĘDY 19. Jezus malusieńki
KOLĘDY 27. Mędrcy świata, monarchowie
KOLĘDY 18. Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
KOLĘDY 10. Bracia, patrzcie jeno
KOLĘDY 11. Bracia, patrzcie jeno
KOLĘDY 45. Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
Pieśni mszalne. 4. Kończy się ofiara ta bezkrwawa Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 1. Niegodniśmy i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 1. Już ofiara dokonana Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
KOLĘDY 41. Radujmy się, bracia mili
KOLĘDY 8. Boscy posłowie
KOLĘDY 9. Boscy posłowie
KOLĘDY 12. Cieszmy się i pod niebiosy
kOLĘDY 21. Narodził się Jezus w stajni ubogi
KOLĘDY 39. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła w stajni
Pieśni mszalne. 6. Tobie cześć, Tobie chwała Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
KOLĘDY 30. Pasterze mili, coście widzieli
- Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
- Ojcze nasz
Pieśni mszalne. 1. Wznieśmy Panu hymn w niebiosy Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 3. Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. Chwała na wysokości Bogu wszechmocnemu Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. W trzech Osobach jednego Boga wyznawamy Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. Przyjmij, Panie, ofiarę świętą Twego Syna Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. Z Aniołami śpiewajmy Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. Wesel się, duszo wierna Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. Przed Tobą, w tej świętości skryty Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. Kończąc Ofiarę świętą Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 4. Już na wysokości Bogu chwała Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 4. Wierzymy, o Panie, coś objawił Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 4. Pozwólcie, o święci Aniołowie Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 4. Ten, co się na krzyżu ofiarował Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 5. Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 5. W niebiosach wieczna chwała Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 5. Wierzymy w Boga jedynego Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 5. Racz spojrzeć, dobry Panie Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 5. Tyś Święty, Święty, Święty Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 5. Oto Baranek Boży, dla nas umęczony Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 5. Racz przyjąć, Boże mój litościwy Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 6. Wierzę w Boga jednego, Stwórcę nieba, ziemi [Na stopniach Twego] Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
Pieśni mszalne. 6. Święty, Święty, Święty, Władca Zastępów Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
Pieśni mszalne. 6. Oto Bóg z nieba usty kapłańskimi sprowadzon Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
Pieśni mszalne. 6. Błogosław, Boże, Twojemu ludowi Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
KOLĘDY 34. Powiedzcie, pasterze mili
KOLĘDY 36. Przy onej górze świecą się zorze
- Od samego rana chwalić będę Pana
- Duchu Boże najświętszy
- Ojcze, w imię Twego Syna
- Boże, dzięki Ci składamy, żeś swą łaską
- Dobry Ojcze, Tobie dzięki za nauki odebrane
- Dzwonek woła do kościoła
- Padnijmy na twarz, uderzmy czołem
Pieśni mszalne. 1. Powstańcie wyznawcy krzyża Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 1. Wierzymy w Wszechmogącego Boga Ojca Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 1. Baranku Boży, bez winy Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Pieśni mszalne. 2. Boże, przed wszechmocą Twoją na kolana padamy
Pieśni mszalne. 2. Chwała Ci na wysokości i cześć i dziękczynienie Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Słowo Boże nam wskazuje Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Wierzę w Boga jedynego, Twórcę nieba, ziemi Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Przyjmij z rąk Twego kapłana Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Anioły z Archaniołami, Władz zastępy Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Upadajmy na kolana i czcijmy cud niezmierny Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Bez winy Boży Baranku, zmiłuj się nad grzesznymi Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Choć się niegodni czujemy Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 2. Błogosław nam, Boże wielki Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśni mszalne. 3. Ewangelia święta jest fundament wiary Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 3. Baranku Boże, grzesznik niegodzien miłości Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Pieśni mszalne. 4. Oświeć nas, o Panie Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 4. Baranku niewinny, który znosisz Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Pieśni mszalne. 5. Najwyższego majestatu Panie Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Pieśni mszalne. 6. Powstańcie ludy na głos niebios Pana Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
KOLĘDY 52. O Jezu, Jezu, słodkie Twe wspomnienie
KOLĘDY 3. Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie
KOLĘDY 13. Cóż to, proszę, za nowina
KOLĘDY 14. Chrystus się narodził, przyjął człowieczeństwo
KOLĘDY 22. Narodził się w stajni Jezus ubogi
KOLĘDY 24. Niechaj będzie pochwalony Bóg w Betlejem narodzony
KOLĘDY 31. Pasterze pośpieszają, bo im posłowie mili
KOLĘDY 32. Płacze Jezus mały, rzewnie płacze, kwili
KOLĘDY 40. Spało Dzieciątko, kryło się siankiem
KOLĘDY 38. Śliczna Dziecino, jedyne pieszczoty
KOLĘDY 43. Tuli Panienka Dzieciątko na łonie
KOLĘDY 46. Wstańcie, wstańcie, pasterze mili
KOLĘDY 47. Wszyscy niech się cieszą, do Betlejem spieszą