Exsultate Deo

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: Kraków 2004, Wydanie IX
Ilość stron: 574
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
177 Ty wyzwoliłeś nas, Panie
158 Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
191 Uwielbiaj, duszo moja Magnificat
150 Błogosławiony i jedyny Władco
157 Czego chcesz od nas, Panie
143 Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie
148 Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa
162 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
160 Dzięki, o Boże Ojcze
174 Niechaj będzie uwielbiony Bóg nasz, Pan nad Pany
161 Dzięki, o Panie
154 Ciebie, Boga, wysławiamy Te Deum laudamus
155 Ciebie, Boże, chwalimy
181 Radośnie Panu hymn śpiewajmy
190 Upadnij na kolana
248 Śpiewajcie Panu nową pieśń
213 Wielbimy Krzyż Twój, Panie
141 Alleluja, zbawienie, chwała i moc
142 Alleluja, zbawienie, chwała i moc
202 Wykrzykuj, ziemio, głośno
178 Panie, nasz Boże, uwielbiamy Imię Twoje
200 Wszystkie krańce ziemi
207 Ubi caritas et amor Wersja gregoriańska
164 Godzien jesteś
242 Otrzyjcie już łzy, płaczący
256 Zwycięzca śmierci
241 Nie zna śmierci Pan żywota
144 Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków
201 Wszystkie narody chwalcie Pana
199 Wielbić Pana chcę Bless the Lord
152 Chwała Tobie i dzięki, Panie wszechstworzenia
214 Odszedł Pasterz od nas
2 O Chryste, nasz Panie
223 Gdzie jest, o śmierci
228 Alleluja! Jezus żyje, On, co za nas życie dał
251 Wstał Pan Chrystus Surrexit Christus hodie
249 Wesel się, Królowo miła Regina caeli laetare
233 Chrystus zmartwychwstał jest
232 Chrystus Pan zmartwychwstał
227 Alleluja! Biją dzwony
250 Wesoły nam dzień dziś nastał
230 Alleluja, żyje Pan
229 Alleluja... o dniu radosny O Filii et Filiae
238 Na świętej uczcie Baranka
244 Pan zmartwychwstał i jest z nami
247 Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
240 Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym
172 Misericordias Domini
246 Szukajcie tego, co w górze
169 Laudate omnes gentes
170 Magnificat Różne wersje
176 Ojcze, chwała Tobie
197 Wielki jesteś, Panie (wersja ks. Pawlaka)
175 Niech z serca płynie pieśń
1 Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
149 Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
187 Tobie cześć, Tobie chwała Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
146 Błogosławiony Pan Bóg Izraela Kantyk Zachariasza
145 Błogosławiony bądź Ojcze
151 Cantate Domino Śpiewajcie Panu
153 Chwała Tobie Panie
156 Confitemini Domino
159 Duchem całym wielbię Boga
165 Godzien jest
166 Jezus Najwyższe Imię
167 Jubilate Deo
171 Memu Bogu Królowi
173 Najwyższemu Panu chwała, Alleluja
239 Najwyższemu Panu chwała, Alleluja
179 Panie, Twój tron
180 Przyjdź z pokłonem
182 Śpiewaj Alleluja Panu!
183 Święty, Święty, Święty
184 Śpiewaj sercem całym
188 Twoja jest chwała
189 Ty jesteś Bogiem mym
194 Uwielbiajmy Boga
195 Wielbi dusza moja Pana Magnificat
196 Wielbij Pana
198 Wielkie i dziwne
203 Z radością dziękujcie dziś
225 Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Victimae Paschali Laudes
205 Daję wam przykazanie nowe
212 To ja Twym sędzią byłem
226 Victimae paschali laudes
231 Chrystus dla nas zmartwychwstał
234 Jezu Chryste, Zmartwychwstanie i życie
236 Już wschodzi zorza poranna
237 Minęły cienie i mroki nocy
243 Oto dzień, w którym Pan zmartwychwstał
245 Pan zmartwychwstał i jezt z nami. Dzięki Niemu ...
252 Zmartwychwstał Zbawca
253 Z martwych powstał Pan prawdziwie
254 Zmartwychwstał Pan
-usunięto- 2016-01-04 11:40:43