Oto dzień, w którym Pan zmartwychwstał

Śpiewnik Numer
Exsultate Deo 243