Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków

Śpiewnik Numer
Exsultate Deo 144