Pan zmartwychwstał i jezt z nami. Dzięki Niemu ...

Śpiewnik Numer
Exsultate Deo 245