Duchem całym wielbię Boga

Śpiewnik Numer
Exsultate Deo 159