Z martwych powstał Pan prawdziwie

Śpiewnik Numer
Exsultate Deo 253