Jezu Chryste, Zmartwychwstanie i życie

Śpiewnik Numer
Exsultate Deo 234