Liturgia Godzin

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Liturgia Godzin
Data urodzenia: -
Data śmierci: -
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
To dzień narodzin męczeńskich
Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Niechaj sławi Kościół cały
Odwieczny Blasku Ojca oraz Słowo
O Boski Mistrzu
Mężu natchniony przez łaskę
Błogosławiony, ubogi w duchu
Błogosławione serca, które płoną
Królu chwalebny wyznawców
Hilary, doktor, który poznał Pana