Hilary, doktor, który poznał Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Hilary, doktor, który poznał Pana i Jego wielkość pełną majestatu; Zgłębiając myślą tajemnice Boże, odnalazł prawdę.

2. Roztropny, szczery, zawsze sprawiedliwy, pokornie służył dziełu odkupienia, bo swoją mądrość czerpał z czystych źródeł mądrości wiecznej.

3. Przez Jego wiedzę Bóg oświecał Kościół i strzegł od błędu wśród ciemności świata, a On tłumaczył z mocą niezrównaną natchnione księgi.

4. Jak niegdyś uczył słowem i przykładem, niech teraz czuwa nad owczarnią Pańską, niech ją prowadzi na pastwiska życia w królestwie świata.

5. Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu, za jasny płomień wiary i miłości, za drogę łaski, którą nam objawia przez świętych mistrzów.