Mężu natchniony przez łaskę

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Janie, natchniony przez łaskę, promienny wzorze świętości, cześć Tobie dzisiaj oddając sławimy Bożą potęgę.

2.  Kapłan najwyższy i wieczny przywrócił Bogu swych braci; dając nam Nowe Przymierze obdarzył ludzkość pokojem.

3.  On Ciebie w swojej mądrości uczynił sługą zbawienia, abyś i Ojcu dał chwałę i Jego życie ludowi.

4.  Kiedy Cię Pan ustanowił zwierzchnikiem ludu Bożego, byłeś przez przykład i słowo kapłanem, mistrzem, ofiarą.

5.  Teraz, gdy niebem się cieszysz, patronem bądź dla Kościoła, uproś dla jego owieczek płomienną miłość Chrystusa.

6.  Bóg w Trójcy Świętej Jedyny niech przyjmie pieśń uwielbienia, Ten który Ciebie nagrodził za wierną służbę dla Niego.