Odwieczny Blasku Ojca oraz Słowo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Odwieczny Blasku Ojca oraz Słowo, który stworzyłeś wszelkie dobro świata, ku Twojej chwale hymn wyśpiewujemy, Stwórco światłości.

2. Ty, co oświecasz swą oblubienicę, pokarmem prawdy hojnie ją obdarzasz, ofiarowałeś jej świecącą jasno gwiazdę Tomasza.

3. Czysty w swym życiu, o czystym umyśle śmiało wstępuje w głębiny rozumu, i po nich kroczy swobodnie i pewnie, aniołom równy.

4. Ten, który dla nas w Zakonie jest bratem, jaśnieje niby księżyc nad gwiazdami, przez tyle wieków jest światłem na drodze i wzorem życia.

5. Pełni podziwu dla wspaniałych skarbów, które ten wielki uczony dał światu, prośmy, by zawsze wspierał nas modłami i wiódł nauką.

6. O Chryste, z Ojcem wzajemnej Miłości! Twą chwałę śpiewać chcemy nieustannie, wespół z Tomaszem tam, gdzie świecisz jako słońce prawdziwe.