Liturgia Godzin

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Liturgia Godzin
Data urodzenia: -
Data śmierci: -
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Oświeć nas, Pawle
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Sprawiedliwości Słońce, Chryste
O Chryste, źródło czystości
Ufając, Janie, przeciw nadziei
Niech wierny lud jednogłośnie
Mężu natchniony przez łaskę
Boże, najwyższa nagrodo
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty