Liturgia Godzin

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Liturgia Godzin
Data urodzenia: -
Data śmierci: -
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Według stałego porządku
Władco potężny, wierny Boże
Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia
Ty jesteś, Chryste, życiem swych wybranych