Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga, Cześć Mu oddając za Jakuba sługę. Który jaśnieje na porannym niebie, Jak blask słoneczny.

2.  Święty pasterzu, mądry i pokorny, Twoje wspomnienie jest otuchą dla nas. Skoro przez Ciebie Bóg okazał ludziom, Jak ich miłuje.

3.  Wierny Mistrzowi, który Cię powołał, Strzegłeś owczarni powierzonej Tobie. Pragnąć ją oddać czystą i posłuszną, W ramiona Ojca.

4.  Pomnóż w nas wiarę, miłość i nadzieję, Prowadź bezpiecznie drogą odkupienia. Byśmy po śmierci mogli się weselić, W Królestwie życia.

5.  Hołd uwielbienia Ojcu i Synowi Z Duchem płomiennym łaski i pokoju. Który obdarza Kościół pasterzami, Godnymi chwały.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do bł. Jakuba Strzemię mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do św. Karola Boromeusza mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do bł. Wincentego Kadłubka mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do bł. Wincentego Kadłubka pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do św. Karola Boromeusza pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do bł. Jakuba Strzemię pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do bł. Jakuba Strzemię png Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - Do św. Karola Boromeusza png Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz