Królu chwalebny wyznawców

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Królu chwalebny wyznawców i męczenników nagrodo, tym, którzy Ciebie wybrali, otwierasz niebios podwoje.

2. Boże, wysłuchaj łaskawie modlitwy pełne pokory; Odpuść nam zło popełnione, gdy męczenników sławimy.

3. Mocnych wywyższasz przez mękę, dla słabych masz miłosierdzie; Racz nasze winy zapomnieć i obdarz nas przebaczeniem.

4. Tobie łaskawy nasz Ojcze, w jedności z Synem i Duchem, chwała, majestat, podzięka niech będzie teraz i zawsze.