O Boski Mistrzu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Boski Mistrzu kiedy dziś sławimy wiernego Jana, któregoś uświęcił, niech nasze serca całe się otworzą na Twoje słowo.

2. "Niech przyjdzie do Mnie ten, kto utrudzony i przytłoczony codziennym ciężarem, bo tylko we znajdzie pokrzepienie na dalszą drogę.

3. Niech krzyż swój weźmie i podąża za Mną po wąskiej ścieżce ofiarnej miłości, a moje jarzmo słodkie jest i lekkie dla wiernych Ojcu".

4. Szczęśliwy człowiek, który to zrozumiał i wszystko oddał, by posiąść zbawienie, a jego życie było hymnem chwały dla Najwyższego.

5. Wielbimy Ciebie, pełen majestatu wcielony Boże i Bracie nas wszystkich, i Twego Ojca z Duchem, który mieszka w pokornych sercach.