Błogosławiony, ubogi w duchu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławiony ubogi w duchu, bo już posiada królestwo niebios; Błogosławiony, co swymi łzami zasłużył sobie na pocieszenie.

2. Błogosławiony pokorny człowiek, którego dusza szukała ciszy; Błogosławiony, co walczył mężnie o sprawiedliwość by ją otrzymał.

3. Błogosławiony służący braciom przez czułą dobroć i miłosierdzie; Błogosławiony czystego serca, albowiem teraz ogląda Boga.

4. Błogosławiony szerzący pokój, bo synem Bożym nazwany został; Błogosławiony prześladowany za swoją wiarę i miłość Pana.

5. Błogosławiony Twój uczeń, Jezu, którego pamięć sławimy dzisiaj; Jego modlitwa niech nam pomoże wypełniać wolę naszego Ojca.

6. Błogosławieństwo i cześć na wieki niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem; Błogosławiona Najświętsza Trójca, przeczyste źródło doskonałości.