Liturgia Godzin

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Liturgia Godzin
Data urodzenia: -
Data śmierci: -
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Dałeś, Panie, w dłoniach Honorata
O Patriarcho Zakonu i dawco świętej Reguły
Sławimy pieśnią twój triumf, Łukaszu Hymn brewiarzowy
Święty Łukaszu, sławimy Twą chwałę
Błogosławionyś, Janie sprawiedliwy
Pobłogosław, dziś nam Jerzy