Niechaj sławi Kościół cały

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. NIechaj sławi Kościół cały Boży dar Pawłowi dany: Jego Chrystus apostołem z wroga zrobił zaciętego.

2. I ten, który imię Pana prześladował bez wytchnienia, odtąd z równą żarliwością zaczął głosić je po świecie.

3. Jakże wielkiej doznał łaski! Duchem w niebo zachwycony, tajemnicze słyszał słowa, których nie śmiałby powtórzyć.

4. Niestrudzenie szedł po świecie siejąc w sercach słowo Boże, a posiewu Jego plony zapełniły spichrze nieba.

5. Jak pochodnia jaśniał światu rozpraszając błędu mroki, aby prawda Chrystusowa królowała niezmącona.

6. Bogu Ojcu i Synowi z Duchem Świętym wieczna chwała za wielkiego Apostoła, który ludziom został dany.