Dałeś, Panie, w dłoniach Honorata

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dałeś, Panie, w dłoniach Honorata, moc tajemniczą Twych sakramentów, gdy w jego rękach i jego słowach jesteś obecny wśród swego ludu.

2. Bo chcesz, by uczta Twojej miłości trwała do końca istnienia ziemi, a Ewangelia była głoszona wszystkim narodom i pokoleniom.

3. Zapalasz płomień wiary niezłomnej, w sercach spragnionych zbawienia ludzi, i dajesz siłę swoim wybranym, aby przed światem wyznali Ciebie.

4. Umocnij ducha wiernych żniwiarzy, których posyłasz, by plon zebrali, bo już dojrzały kłosy na polach Twego królestwa, co przetrwa wieki.

5. Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu, bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem i Duchem Świętym, którym napełniasz dusze wezwanych do Twojej służby.