Święty Łukaszu, sławimy Twą chwałę

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święty Łukaszu, sławimy Twą chwałę, którą zdobyłeś przez swą krew przelaną, i Twą posługę wierną i radosną Słowu zbawienia.

2. Z natchnieniem Ducha przekazałeś światu czyny i słowa Boga wcielonego; Wielkie świadectwo miłosierdzia Pana składasz z miłością.

3. A potem słowem płomiennym spisujesz początki dziejów uczniów Chrystusowych: Nowego ludu życie odnowione i czasy nowe.

4. O towarzyszu Pawła apostoła, świadku i synu jego żarliwości, módl się za nami, niech i w naszych sercach miłość zapłonie.

5. Ducha niemocom Ty zaradź lekarzu, ufną radością wesprzyj naszą wiarę, abyśmy mogli weselić się w Panu po wszystkie czasy.