Błogosławionyś, Janie sprawiedliwy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławionyś, Janie sprawiedliwy, łagodny, cichy i pełen pokory: Błogosławiony ten, którego serce płonęło żarem miłości ku Bogu.

2. Pan Go obdarzył duchem miłosiernym, by zdołał ulżyć niedoli swych braci, nieść im pociechę i ratować z nędzy, przebaczać wrogom, nauczać mądrości.

3. Jego wspomnienie słodkie i spokojne niech nam pomoże otworzyć się łasce, która uleczy nas z obojętności na ludzką biedę i smutek samotnych.

4. Źródło dobroci, Boże jeden w Trójcy, gdy dzień już wschodzi nad naszą Ojczyzną, Jana Kantego wzorem pobudzeni, pragniemy Ciebie wysławiać swym życiem.