Pobłogosław, dziś nam Jerzy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Pobłogosław dziś nam, Jerzy, w dzień radosny Twego święta w którym krew przelałeś mężnie, by otrzymać wieniec chwały.

2. Dzień zwycięstwa nad ciemnością i nad katem, i sędziami, dzień spotkania z Twoim Panem, który niebo Ci otworzył.

3. O niezłomny świadku prawdy, przyrównany do aniołów, pośród nich jaśniejesz w szacie, którą własną krwią spłukałeś.

4. Kiedy stoisz przed Chrystusem, chciej za nami orędować; Niech od grzechów uwolnieni dostąpimy miłosierdzia.

5. Bogu w Trójcy Jedynemu, cześć, majestat i podzięka, za to, że wywyższył Ciebie i obdarzył wieczną chwałą.