Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ty jesteś Chryste, zwierzchnikiem i głową wszystkich pasterzy Twojego Kościoła, przyjmij więc hołdy składane z radością w święto Józefa, w święto Józefa.

2.  Tyś Go namaścił przez dar swego Ducha,  aby odważnie wystąpił do boju  walcząc o prawdę, a lud święty karmił  Twoją nauką, Twoją nauką.

3.  Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych, światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich, ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich, tak jak Apostoł, tak jak Apostoł.

4.  Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi  świętych pasterzy i dajesz im chwałę,  pomóż nam dążyć za jego przykładem,  drogą zbawienia, drogą zbawienia.

5.  Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny, razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym, cześć, uwielbienie i chwała niech będzie teraz i zawsze, teraz i zawsze.