O Chryste, źródło czystości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Chryste źródło czystości i dawco siły w męczeństwie. Nagradzasz świętych za cnoty, więc przez nich przyjmij te modły.

2. Sławimy dzisiaj z radością Twą Marię, pełną odwagi. Za czystość serca i mękę podwójną cieszy się chwałą.

3. Przez mężne wiary wyznanie złożyła z życia ofiarę i cierpiąc ciała katusze oddała ducha w Twe ręce.

4. Przykładem odtąd się stała, jak lęk zwyciężać należy i gardzić świata ponętą, by pełnię wiary osiągnąć.

5. Niech Jej przyczyna za nami wyjedna Twe miłosierdzie, uwolni z grzesznych skłonności i Twojej łasce się podda.

6. O Synu Matki Dziewicy, niech Tobie z Ojcem i Duchem majestat będzie i chwała przez całą wieczność bez kresu.