Ufając, Janie, przeciw nadziei

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ufając, Janie, przeciw nadziei, szedłeś śladami Twojego Mistrza, i w Jego Matce pełnej litości siłę znalazłeś i wspomożenie.

2. Prosiłeś Boga: "Oddal ode mnie wszystko co moje, lecz daj mi duszę, bym młode serca przywiódł do Ciebie, Ojcze najlepszy i celu życia".

3. Zaniosłeś wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę; Pragnąłeś wszystkim stać się dla wszystkich, aby poznali nowinę łaski.

4. Niech będzie chwała Ojcu, Synowi z Duchem Najświętszym wszelakiej prawdy; Podzięka Bogu, który nam daje miłość, wesele i ład sumienia.