Boże, najwyższa nagrodo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże, najwyższa nagrodo i szczęście Twych bojowników, skrusz naszych grzechów kajdany, gdy dziś Jerzego sławimy.

2. Przyznał się mężnie do wiary, co w Jego sercu płonęła, kiedy zaś krew swoją przelał, podobny stał się do Mistrza.

3. Niczym dlań były rozkosze i złudne świata radości; Idąc odważnie na mękę, otrzymał wieczną zapłatę.

4. Jego modlitwa za nami niech to wyjedna u Ciebie, abyś nas w niebie obdarzył weselem swoich wybranych.

5. Tobie, wszechmocny nasz Panie, coś w Trójcy jednym jest Bogiem, cześć, uwielbienie i chwała niech będzie teraz i zawsze.