Sprawiedliwości Słońce, Chryste

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sprawiedliwości Słońce Chryste, gdy jasność dnia przywracasz ziemi, niechaj ustąpi mrok duchowy i światło cnoty nas napełni.

2. Kiedy nam dajesz czas sposobny, pokutą natchnij nasze serca; Nawróć dobrocią grzesznych ludzi, znoszonych długo z cierpliwością.

3. Pomóż okupić szczerą skruchą bezmierne winy wobec Ciebie; Większe jest od nich miłosierdzie, przez które grzech odpuszczasz wszelki.

4. Dzień się przybliżył, dzień Twój Panie, a jego blask odnawia wszystko, i wielka radość nas ogarnia, bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.

5. Boże Jedyny w Trójcy Świętej, niech Tobie będzie cześć i chwała, my zaś, przez łaskę odrodzeni, wielbimy Ciebie nową pieśnią.