Niech wierny lud jednogłośnie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Niech wierny lud jednogłośnie wysławia dźwięczną melodią Luizę, która na niebie jaśnieje blaskiem promiennym.

2.  Gdyż Ona całe swe życie oddała chwale Chrystusa, a teraz już się weseli wśród grona Jego wybranych.

3.  Przezwyciężyła czystością słabego ciała pokusy i gardząc świata urokiem zdążała śladem Chrystusa.

4.  Za Jej przyczyną o Panie, właściwą ukaż nam drogę, podźwignij z nędzy upadków i pomóż świętość zdobywać.

5.  Niech Ciebie, Jezu zrodzony z nienaruszonej Dziewicy, i Ojca z Duchem Najświętszym wychwala całe stworzenie.