Oświeć nas, Pawle

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Oświeć nas Pawle, o Mistrzu wsławiony i z sobą w górę wznieś serca gorące, gdzie wiara widzi światło bez osłony i jedna miłość króluje jak słońce.

2. Trójcy Najświętszej niechaj wszystko składa hołdy i chwałę, cześć i uwielbienie, która w jedności całym światem włada przez wszystkie wieki wieków nieskończone.