Wesoły nam dzień dziś nastał

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, * którego z nas każdy żądał; * tego dnia Chrystus zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja!
2. Król Niebieski k’nam zawitał, * jako śliczny kwiat zakwitał; * po śmierci się nam pokazał. * Alleluja, alleluja!
3. Piekielne moce zwojował, * nieprzyjaciele podeptał, * nad nędznymi się zmiłował. * Alleluja, alleluja!
4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, * ojce święte tam pocieszał, * potem iść za sobą kazał. * Alleluja, alleluja!
5. Którzy w otchłaniach mieszkali, * płaczliwie tam zawołali, * gdy Zbawiciela ujrzeli. * Alleluja, alleluja!
6. „Zawitaj, przybywający, * Boży Synu Wszechmogący, * wybaw nas z piekielnej mocy”! * Alleluja, alleluja!
7. Wielkie tam wesele mieli, * gdy Zbawiciela ujrzeli, * którego z dawna żądali. * Alleluja, alleluja!
8. Potem swą mocą zmartwychwstał, * pieczęci z grobu nie ruszał,* na stróże wielki strach powstał. * Alleluja, alleluja!
9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, * miłośnikom się pokazał, * anioły do Matki posłał. * Alleluja, alleluja!
10. O anieli najmilejsi, * idźcież do Panny Najświętszej, * do Matki mej najmilejszej! * Alleluja, alleluja!
11. Ode Mnie Ją pozdrawiajcie * i wesoło zaśpiewajcie: * Królowo rajska, wesel się! * Alleluja, alleluja!
12. Potem z wielką swą światłością * do Matki swej przystąpiwszy, * pocieszył Ją, pozdrowiwszy. * Alleluja, alleluja!
13. Napełniona bądź słodkości, * Matko moja, i radości * po onej wielkiej żałości. * Alleluja, alleluja!
14. Witajże, Jezu najsłodszy, * Synaczku mój najmilejszy, * Pocieszenie wszelkiej duszy. * Alleluja, alleluja!
15. „Jestem już bardzo wesoła, * gdym Cię żywego ujrzała, * jakobym się narodziła”. * Alleluja, alleluja!
16. Radośnie z Nim rozmawiała, * usta Jego całowała, * w radości się z Nim rozstała. * Alleluja, alleluja!
17. Przez Twe święte zmartwychwstanie * daj nam grzechów odpuszczenie, * a potem duszy zbawienie! * Alleluja, alleluja!

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, alleluja.

2. Król niebieski k'nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał,
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, alleluja.

3. Piekielne mocy zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznemi się zmiłował.
Alleluja, alleluja.

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał,
Potem im za sobą kazał.
Alleluja, alleluja.

5. Którzy w otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli.
Alleluja, alleluja.

6. Zawitaj przybywający!
Boże Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy,
Alleluja, alleluja.

7. Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawiciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali.
Alleluja, alleluja.

8. Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stróże wielki strach powstał.
Alleluja, alleluja.

17. Przez Twe święte zmartwychwstanie,
Daj nam grzechów odpuszczenie,
A potem duszne zbawienie.
Alleluja. alleluja.

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał.
Alleluja, alleluja.

10. O anieli najmilejsi,
Idźcież do Panny Najświętszej,
Do Matki mej najmilejszej.
Alleluja, alleluja.

11. Odemnie ją pozdrawiajcie,
I wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska wesel się.
Alleluja, alleluja.

12. Potem z swą wielką światłością,
Do Matki swej przystąpiwszy,
Pocieszył ją pozdrowiwszy.
Alleluja, alleluja.

13. Napełniona bądź słodkości,
Matko moja! i radości,
Po onej wielkiej żałości.
Alleluja, alleluja.

14. Witajże, Jezu najsłodszy,
Synaczku mój najmilejszy,
Pocieszenie wszelkiej duszy.
Alleluja, alleluja.

15. Jestem już bardzo wesoła,
Gdym Cię żywego ujrzała,
Jakobym się narodziła.
Alleluja, alleluja.

16. Łaskawie z Nim rozmawiała,
Usta Jego całowała,
W radości się z Nim rozstała.
Alleluja, alleluja.