Chrystus zmartwychwstał jest

1. Chrystus zmartwychwstał jest, * nam na przykład dan jest, * iż mamy zmartwychpowstać, * z Panem Bogiem królować. * Alleluja!
2. Leżał trzy dni w grobie, * dał bok przebić sobie, * bok, ręce, nogi obie, * na zbawienie tobie. * Alleluja!
3. Trzy Maryje poszły, * drogie maści niosły, * chciały Chrysta pomazać, * Jemu cześć i chwałę dać. * Alleluja!
4. Gdy na drodze były, * tak sobie mówiły: * Jest tam kamień niemały, * a któż nam go odwali? * Alleluja!
5. Powiedz nam, Maryjo, * gdzieś Pana widziała? * Widziałam Go po męce,* trzymał chorągiew w ręce. * Alleluja!
6. Gdy nad grobem stały,* rzekł im anioł biały: * Nie bójcie się, Maryje, * zmartwychwstał Pan i żyje! * Alleluja!
7. Jezusa szukacie? * Tu Go nie znajdziecie; * wstał-ci z martwych, grób pusty. * Oto złożone chusty. * Alleluja!
8. Łukasz z Kleofasem, * obaj jednym czasem * szli do miasta Emaus, * spotkał-ci ich Pan Jezus. * Alleluja!
9. Bądźmy więc weseli * jak w niebie anieli; * czegośmy pożądali, * tegośmy doczekali. * Alleluja!

1. Chrystus zmartwychwstał jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować.
Alleluja.

2. Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie;
Bok, ręce, nodze obie,
Dla zbawienia tobie,
Alleluja.

3. Trzy Marye poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać,
Alleluja.

4. Gdy na drodze były,
Tak sobie mówiły:
Jest tam kamień nie mały,
A któż go nam odwali,
Alleluja.

5. Powiedz nam, Maryo,
Gdzieś Pana widziała?
Widziałam Go po męce,
Trzymał chorągiew w ręce,
Alleluja.

6. Gdy nad grobem stały,
Rzekł im anioł biały:
Nie bójcie się, dziewice,
Ujrzycie Boże lice,
Alleluja.

7. Jezusa szukacie,
Tu go nie znajdziecie,
Wstałci zmartwych, tu go nie,
Tylko jego odzienie,
Alleluja.

8. Łukasz z Kleofasem,
Obaj jednym czasem
Szli do miasteczka Emaus,
Potkałci ich Pan Jezus,
Alleluja.

9. Bądźmy wszyscy weseli,
Jak w niebie anieli,
Czegośmy pożądali,
Tegośmy doczekali,
Alleluja.