Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie


Przez Twoje święte zmartwychpowstanie, * Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie; * wierzymy, żeś zmartwychpowstał, * żywoteś nasz naprawił, * śmierci wiecznej nas zbawił, * swoją świętą moc zjawił.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!