Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Nazwa tagu
Łaska
Śpiew
Prawda

1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, * cześć i chwałę Panu dajmy, * nabożnie k’Niemu wołajmy.
2. Mocny Boże z wysokości, * Ty światłem swej wszechmocności * rozpędź piekielne ciemności.
3. Jużci ona noc minęła, * co wszystek świat ucisnęła, * a początek z grzechu wzięła.
4. Na to Boży Syn jedyny, * by ciemności zniósł i winy, * w żywot zstąpił Świętej Panny.
5. Temu Bóg dał nas w opiekę, * by czartowską zniósł z nas rękę * i piekielną odjął mękę.
6. Ten łaskawie nas przyjmuje, * z wiecznych ciemności wyjmuje, * światłość zbawienną gotuje.
7. Boże, prawdziwa światłości, * Ty oświeć nasze ciemności, * wiodąc do swojej jasności.

Hejnał (z węg. hajnal = jutrzenka, poranek) – pieśń budząca, poranna pobudka. Hejnał wszyscy… jest jedną z dwóch (II – Boże wieczny) dawnych melodii hejnałowych śpiewanych do dziś w Adwencie.Zaloguj się, aby dodać komentarz!