Zbiór pieśni p. Jarosława Dąbrowy

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Maciej Jarosław Dąbrowa
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
- Bądź uwielbiony, Panie Jezu
- Boże nieskończony, Stwórco nieba, ziemi
- Bóg dał przykazania z miłości do ludzi
- Być świętym i ty możesz
- Chwała Tobie, Chryste, Zbawco
- Dobry Boże, szukam Ciebie
- Dobry pasterz nie opuszcza trzody
- Drogo, i Prawdo, i Życie, Chrystusie
- Gdzie jesteś o Źródło
- Głośmy swoim życiem Miłosierdzie Boże
- Z miłością, radością, idziemy do Ciebie, Panie
- Królestwo Boże przychodzi w Jezusie
- Miłość jest jedna, od Boga pochodzi
- My, królewski szczep Piastowy
- My, Kościół święty, Rodzina Dzieci Bożych
- Nie lękaj się, wypłyń na głębię
- Nieśmy Chrystusa w swe życie z radością
- Od Chrztu Polski w czasach Mieszka
- Ofiara Pańska, to dar najcenniejszy
- Ojcze coś jest w niebie
- Pan Bóg, nas wspiera we wszystkich zadaniach
- Pan cię kocha, przyjdź do Niego
- Pascha Chrystusa, to czas wyzwolenia
- Pasterzu! Biskupie! Twój wierny lud Cię wita
- Panie, prowadź bym żył wiernie
- Panie, naucz nas dróg Twoich
- Pobłogosław Panie, ludowi Twojemu
- Pragnę swą duszę jak harfę złotą
- Tak mało trzeba, żeby szczęście dać
- Trwajcie we Mnie, a ja w was
- Wielbimy Cię, Boże nieskończony
- Wolność jest wszędzie tam, gdzie jest Chrystus
- Msza [M. J. Dąbrowa]
- Panie miłosierny, przebacz nam
- Z radością idziemy na spotkanie Pana
- Królestwo niebieskie, już ku nam się zbliża
- Przyjdź Zbawicielu, przynieś nam światło
- Czuwajmy w gotowości, Bóg sam przyjdzie nas zbawić
- Przyjdź, Królu chwały, Emmanuelu
- Przyjdź, Panie Jezu, tęsknie czekamy
- Jak wielka jasność lśni nad Betlejem
- Już nasze serca biją radośnie
- Gwiazda Świeci nad Betlejem jasnym blaskiem
- Narodził się Pan
- Otwórzcie serca! Pan przychodzi!
- Zaśnij Dzieciątko, maleńki Jezu
- Śpiewajmy gloria, razem z aniołami
- W nędznej szopie, wśród bydlęty
- Jezu, umiłowany Synu Ojca
- Matko Boża Gromniczna
- Oświecenie pogan, chwało Izraela
- Arcykapłanie Nowego Przymierza
- Chryste. Zbawicielu. Panie mój i Boże
- Klęczysz w Ogrójcu, Jezu drogi
- Chrystus skonał, świat Odkupił
- Krzyż męki jest tronem Pana, Króla wieków
- Przyjąłeś krzyż, by odkupić świat
- W pokorze ducha przyjmijmy popiół
- Walczmy ze złem, jak Pan na pustyni
- Umiłowany Synu Boży, poprowadź, Ciebie chcemy słuchać
- Pragniemy Twojej wody żywej
- Jezu, Dziecino w żłóbeczku
- Ty jesteś, Panie, światłością świata
- Wydobywam cię z grobu, mój ludu
- Aniele Boży, gdzie szukać Pana
- Błogosław nam Jezu Chryste, Zbawicielu
- Błogosławiona jesteś, Maryjo, i Boski owoc
- Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał
- Chleb Aniołów. Manna z nieba
- Bogu Najwyższemu niech brzmi wieczna chwała
- Chleb powszedni przynosimy
- Chrystus oddał za nas swoje życie
- Bóg uświęca wasz związek
- Bądźże pochwalone przenajświętsze Ciało
- Kwiecie Karmelu, Maryjo
- Ciebie sławimy, Trójco przenajświętsza
- Cud przemiany tu się dzieje
- Czekamy Cię z tęsknotą serc
- Bezinteresownym darem dla bliźniego
- Do Serca Swojego mnie tulisz
- Do wyższych rzeczy jestem stworzony
- Duchu święty, wołamy do Ciebie
- Duchu przyjdź, odnów nas
- Duchu święty, daj nam światło
- Duchu święty, odnawiasz nasze życie
- Duchu święty, oświeć nas
- Dwa filary są Kościoła
- Dziś Komunii cud się stanie
- Idźmy do źródła Prawdy i Dobra
- Idźmy za świętym Wincentym a Paulo
- Idźmy do Pańskiego Stołu
- Jak dziękować, Jezu
- Jakże wielkie rzeczy Pan Bóg wam uczynił Rocznica ślubu
- Jasnogórskie śluby narodu
- Być szczerym przed Bogiem O pokorze
- Chlebie żywy z nieba dany
- Głośmy Chrystusa ukrzyżowanego
- Jest pośród wszelkich imion to jedno
- Jesteś Jutrzenką zbawienia
- Smutek, żal z odejścia
- Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem
- Jezus Chrystus kocha cię
- Już idę, bo mnie wołasz O powołaniu
- O Janie Apostole i święty Janie z Tarsu
- Matko Kościoła, Królowo matek
- Króluj nam, Chryste, od wieków upragniony
- Któż jak Bóg
- Królowo Polski, czuwamy
- Królowo Polski, Panno Maryjo
- Królowo Polski, Maryjo, co Jasnej bronisz Częstochowy
- Maryjo, Tyś dla nas wzorem
- Matka Pocieszenia wierny lud wspomaga
- O święty Albercie, wstawiaj się za nami
- Niech uwielbienia hymn z serc rozbrzmiewa
- Nowy Rok nadchodzi
- Matko Najświętsza, Królowo Polski
- O Światłości świata, maleńka Dziecino
- O Jutrzenko, zwiastujesz wschód Słońca
- Modlitwa pszczelarzy
- Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy
- Matko Boża Adwentowa, chronisz
- Niech się świat raduje od końca do końca
- Niepokalana, jaśniejąca Piękności
- Nieśmy Bogu dary na godną ofiarę
- O Niepokalana Maryjo Dziewico, bez zmazy poczęta
- Ojcze, daj Pocieszyciela
- Wszyscy "chwała" wykrzykujmy
- Pani Fatimska, przy Tobie stajemy
- Pani harcerska, przy Tobie stajemy
- Panie Jezu, ześlij Ducha Pocieszyciela
- Boże, Ojcze wszechmogący i wieczny, Panie życia i śmierci
- Panno Najświętsza, Maryjo, Tyś jest
- Patronie Pomorza, Ottonie z Bambergu
- Pójdź za Mną, Chrystus woła
- Pójdźmy na ucztę paschalną
- Pożegnanie księdza
- Pożegnanie organisty
- Pospieszmy na Ucztę, sam Bóg nas zaprasza
- Pośród swoich dzieci, jesteś Maryjo
- Podnieśmy głowy ku niebu, zobaczmy cel
- Chociaż pragniemy - pozostań tu z nami
- Przed Bogiem ci ślubuję
- Przed Bogiem staje w radości miłość
- Przemieniajmy ziemię w niebo, zwiastujmy obecność Boga
- Przesłanie św. Jana Pawła II
- Przychodzimy tu do Ciebie niosąc czyste serca w darze
- Przeszedł w ubogiej stajni, gwiazda nad nim świeciła
- Przyszliśmy dziękować Ci, Boże
- Różańcowa Pani, Królowo, Tobie się zawierzamy
- Radość Maryi naszą radością
- Raduj się Kościele, rzeszą świętych w niebie
- Raduj się ziemio, Chrystus zmartwychwstał
- Raduj się, Kościele święty, Twój Pan
- Sługo Boży, Prymasie Tysiąclecia
- Sakramentem namaszczenia chorych wyposażyłeś dla umocnienia
- Santo subito, wołał lud
- Szkolny dzwonek już nas wzywa
- Szukasz pociechy? Idź do Maryi
- Tu w Komunii świętej dajesz Krew i Ciało
- Ty, z Fatimy Matko, wzywasz nas
- Tyś, Jezu, Królem Wszechświata
- U stóp Chrystusa, stoisz pod Krzyżem
- Umieramy w Adamie, nosząc skutki grzechu
- Umocnieni Duchem świętym, bądźmy świadkami Chrystusa
- Umocnij nas Duchu święty, aby świadkiem wiary być
- Uwielbiajmy Boga Ojca przez posłuszeństwo Jezusa
- W Eucharystii wśród nas stajesz
- Światłości świata, dajesz światło życia
- Święci nasi patronowie, święty Jan i święty Paweł
- Święci patronowie Kościoła naszego
- Święta Anno łaskami słynąca
- Święta Boża Rodzicielko, w ciszy betlejemskiej nocy
- Święta Maryjo, szafarko łaski Bożej
- Święty Florianie, jesteś nam wzorem
- Święty Józefie, patronie rodzin
- Święty Janie Pawle, patronie rodziny
- Święty Ottonie, módl się za nami, nieś
- Chwała Polski znów rozbłysła w Janie Pawle Drugim
- Życia czas wypełnia się, na spotkanie Ojca mknie
- W świat radosną nieśmy wieść
- W Trójcy Przenajświętszej, jedyny nasz Boże
- Każde cierpienie ma wielką wartość
- Weź do Serca mnie, o Chryste
- Wielbić Pana życiem chcę
- Winnico Pana, Kościele święty
- Witaj święta Anno, Matko Maryi
- Wzorze pokory i zawierzenia, święty Józefie
- Z Chrystusowego Serca zdrój miłosierdzia wypływa
- Z serca, jako skromne dary, przynosimy
- Z Tobą w sercu wyruszamy
- Zbawicielu drogi, Panie, Boże nasz
- Ziemskie królestwo przemija, ziemska potęga upada
- Wiara się rodzi ze słuchania Słowa
- Bóg jest Jeden, w Trzech Osobach
- Bądź pozdrowiona, Panno Maryjo, wielbimy Ciebie
- Nad Betlejem Gwiazda świeci, wokół światłość szerzy
- Nie można nie widzieć tak wielkiej Miłości
- Niech radość rozbrzmiewa! Pan w niebo wstępuje
- Otoczmy modlitwą wszystkich wiernych zmarłych
- Pani Czerwińska, nasza Hetmanko
- Powierzajmy życie Bożej Opatrzności
- Przeczysta Maryjo, Wniebowzięta Pani
- Stanisławie Kostko, nasz patronie, polska młodzież
- Ufajmy Bogu miłosiernemu, On nam tak wielkie rzeczy uczynił
- Władaj nam nami, Królu Wszechświata
- Wszystkim świętym cześć oddajmy
- Wybrałaś sobie Polskę, Maryjo
- Śpieszmy z radością na Ucztę Pańską
- Święty Krzysztofie, ochraniaj w drodze
- Świętym być - naszym zadaniem