Oświecenie pogan, chwało Izraela

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Oświecenie pogan, chwała Izraela, już oczy ujrzały, zbawienie narodów. Maryja przychodzi, zgodnie z Prawem Pańskim, by Ciebie o Jezu, ofiarować Bogu. Jezu upodabniasz się do swoich braci, Aniele przymierza, co na świat przyszedłeś, wyzwolenie ludów, Zbawco, Synu Boży, daj nam coraz głębiej odkrywać, kim jesteś.

2.  Czekamy od wieków, Królu Izraela, przekraczasz swym przyjściem, co lud oczekiwał. Zrodzony w stajence, w ubogiej rodzinie, miłość Boga Ojca, przed nami odkrywasz.

3.  Ty dla przebłagania za grzech, wobec Ojca, stałeś się ofiarą i arcykapłanem, żeby przez cierpienie w swoim Miłosierdziu, otworzyć na wieki dla nas nieba bramy.

4.  Prowadź, Królu chwały, Ty dajesz Zbawienie. Miłosierny Boże, który nas wyzwalasz, kto Tobie zaufał, przemienił swe życie, drogę do zbawienia, pewną sobie znalazł.