Duchu święty, oświeć nas

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Duchu Święty oświeć nas, by rozumieć Boże Słowo. Oczyść ogniem usta nasze, by głosiły Chwałę Bożą.

2. Wlej nam w serca Swoją Moc, by z odwagą umocnione, rozlewały Bożą Miłość w świat miłości wytęsknionej.