Szkolny dzwonek już nas wzywa

Śpiew został oznaczony jako prawdopodobnie nieodpowiedni do użytku podczas liturgii katolickiej (np. jest piosenką). Zalecamy wykorzystanie tego śpiewu w Kościele Katolickim z wielką ostrożnością.
Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

Ref. Szkolny dzwonek już nas wzywa, Jezu pobłogosław nas, by wytrwale i sumiennie wykorzystać lekcji czas.

1. Swe talenty rozwijajmy, żeby ubogacić świat. Chętnie innym pomagajmy, każdy uczeń, to nasz brat.

2.  Pracą Boga wychwalajmy, niosąc swego życia dar. Wciąż sukcesy osiągajmy, Chrystus dopomoże nam.

3.  Dobrym być naszym zadaniem, jak najlepiej uczyć się. To codzienne jest działanie, Bóg nas wesprze w łasce swej.