Alleluja! Jezus żyje


1. Alleluja! Jezus żyje, * już Go dłużej grób nie kryje, * w którym trzy dni spoczywał.
2. Alleluja! Przezwyciężył * Jezus czarta, co nas więził * w tej haniebnej niewoli.
3. Alleluja! Tryumfuje * prawda, a fałsz ustępuje * z ziemi oswobodzonej.
4. Alleluja! Złość zgromiona, * a niewinność wyniesiona * odzyskała swe prawa.
5. Alleluja! Zmartwychwstały * jest zastawem wiecznej chwały, * którą krwawo wyjednał.
6. Alleluja! I my wiemy, * że też z grobów powstaniemy, * jak nasz powstał Zbawiciel.
7. Alleluja! Zaśpiewajmy, * wdzięcznym sercem cześć oddajmy * Zbawcy Zmartwychwstałemu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!