Anioł Pański Angelus Domini

Nazwa kategorii
Inne
Nazwa tagu
Krzyż
Serce
Śpiew

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami * i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. *
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. *
Oto ja, służebnica Pańska, * niech mi się stanie według słowa Twego. *
Zdrowaś Maryjo… *
A Słowo stało się ciałem * i zamieszkało między nami. *
Zdrowaś Maryjo…
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. *
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, † abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci. (3 x)


W czasie wielkanocnym śpiewa się
Wesel się, Królowo miła – p. nr 191.Zaloguj się, aby dodać komentarz!