Ofiarujmy chwałę w wierze

1. Ofiarujmy chwałę w wierze * przy wielkanocnej Ofierze, * gdy Baranek owce zbawił, * Chrystus grzesznym pokój sprawił! * Alleluja.
2. Z Bogiem Ojcem, naszym Panem, * srodze na nas zagniewanym, * śmiercią nas pogodził srogą, * płacąc za nas krwią swą drogą. * Alleluja.
3. Śmierć i żywot zbyt przeciwną * bitwę wiedli, bardzo dziwną; * żywot, choć umarł prawdziwie, * zabity, wszelako żywie. * Alleluja.
4. Jezu, Królu wiecznej chwały * i Zwycięzco okazały; * wierzym, żeś wstał z martwych żywy: * Chryste, bądź nam miłościwy! * Alleluja!

1. Ofiarujmy chwałę w wierze
Przy wielkanocnej ofierze,
Gdy Baranek owce zbawił,
Chrystus grzesznym pokój sprawił.
Alleluja.

2. Z Bogiem Ojcem, naszym Panem,
Srodze na nas rozgniewanym,
Pogodził nas śmiercią srogą,
Za nas lejąc krew Swą drogą.
Alleluja.

3. Śmierć i żywot zbyt przeciwną
Bitwą zwiedli bardzo dziwną;
Żywot, choć umarł, prawdziwy,
Zabity, wszelako żywy.
Alleluja.

4. Marya, racz powiedzieć nam,
Coś widziała, czy żyje Pan?
Widziałam grób już żywego,
Patrzałam i na twarz Jego.
Alleluja.

5. Widziałam Pana mojego.
W chwale Swej zmartwychwstałego;
Widziałam dziwne widzenie,
Aniołów, potnik, odzienie.
Alleluja.

6. Powstał Pan, kochanie moje,
Ujrzy w Galilei Swoje;
Wierzmyż świętej białogłowie
Bardziej, niż złych żydów mowie.
Alleluja.

7. Jezu, Królu wiecznej chwały,
I Zwycięzco okazały,
Wierzym, żeś wstał zmartwych żywy,
Chryste, bądź nam miłościwy!
Alleluja.