Chrystus Pan zmartwychwstał

1. Chrystus Pan zmartwychwstał, * zwycięstwo otrzymał, * bo zburzył śmierć srogą * swoją śmiercią drogą! Alleluja!
2. O Chryste, nasz Panie! * Przez Twe zmartwychwstanie * daj nam z grzechów powstać, * łaski Twojej dostać. * Alleluja.
3. A gdy żywot minie, * daj w wiecznej krainie * widzieć Ojca swego, * Boga Wszechmocnego. * Alleluja.

1. Chrystus Pan zmartwychwstał,
Zwycięstwo otrzymał,
Bo zburzył śmierć srogą,
Swoją śmiercią drogą,
Alleluja, Kyrie eleison.

2. Zwalczył czarta złego
I starł głowę jego;
Człowieka grzesznego
Wydarł z mocy jego,
Alleluja, Kyrie eleison.

3. Srodze grzech poraził,
A moc jego skaził,
Żywot nasz naprawił,
To z łaski Swej sprawił.
Alleluja, Kyrie eleison.

4. O Chryste, nasz Panie!
Przez Twe zmartwychwstanie,
Daj nam z grzechów powstać,
Łaski Twojej dostać,
Alleluja, Kyrie eleison.

5. A po tym kłopocie
Daj w wiecznym żywocie
Widzieć Ojca Swego,
Boga wszechmocnego.
Alleluja, Kyrie eleison.