Alleluja! Jezus żyje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Alleluja! Jezus żyje, * już Go dłużej grób nie kryje, * w którym trzy dni spoczywał.
2. Alleluja! Przezwyciężył * Jezus czarta, co nas więził * w tej haniebnej niewoli.
3. Alleluja! Tryumfuje * prawda, a fałsz ustępuje * z ziemi oswobodzonej.
4. Alleluja! Złość zgromiona, * a niewinność wyniesiona * odzyskała swe prawa.
5. Alleluja! Zmartwychwstały * jest zastawem wiecznej chwały, * którą krwawo wyjednał.
6. Alleluja! I my wiemy, * że też z grobów powstaniemy, * jak nasz powstał Zbawiciel.
7. Alleluja! Zaśpiewajmy, * wdzięcznym sercem cześć oddajmy * Zbawcy Zmartwychwstałemu.

1. Alleluja! Jezus żyje!
Już go więcej grób nie kryje,
Wktórym trzy dni spoczywał.

2. Alleluja! Przezwyciężył
Już Jezus grzech, co nas więził
W tej haniebnej niewoli.

3. Alleluja! Tryumfuje
Prawda, a fałsz ustępuje
Z ziemi oswobodzonej.

4. Alleluja! złość zgromiona,
A niewinność wyniesiona
Odzyskała swe prawo.

5. Alleluja! Zmartwychwstwały
Jest nam zastaw wiecznej chwały,
Co nam krwawo wyjednał.

6. Alleluja! i my wiemy,
Iż też z grzechów powstaniemy,
Jak nasz powstał Zbawiciel.

7. Wdzięcznem sercem Alleluja,
Zaśpiewajmy Alleluja
Zbawcy zmartwychwstałemu. Amen.