Przed oczy Twoje, Panie

1. Przed oczyma Twymi, Panie, gdy porównujemy * winy nasze z karami, * które za nie otrzymujemy,
2. Widzimy, że niewielkie dopuszczasz utrapienia, * choć na większe zasługujemy * z rąk Twoich karcenia.
3. Choć karanie za grzechy przykro odczuwamy, * to jednak w dalszym ciągu * w swym uporze trwamy.
4. Chociaż dusza schorzała w boleści się słania, * w pysze swojej przed Tobą * karku zgiąć się wzbrania.
5. Choć wzdychamy, widząc w swym życiu niecne sprawy, * jednak w uczynkach naszych * nie widać poprawy.
6. Gdy czekasz nawrócenia, my się nie zmieniamy, * gdy pomstę swą wywierasz, * my w dobrym nie trwamy.
7. Gdy nas strofujesz, wyznajemy cośmy uczynili, * a gdy nam błogosławisz, * zapominamy, żeśmy się smucili.
8. Gdy na nas naciskasz, wiele Ci przyrzekamy, * a gdy miecz swój chowasz, * obietnic nie wypełniamy.
9. Gdy nam chłostę wymierzasz, „przebacz nam!” wołamy, * a gdy już przebaczysz, * do karania Cię pobudzamy.
10. Znalazłszy się w biedzie, o litość błagamy, * a kiedy się zlitujesz, * cierpliwości Twej nadużywamy.
11. Pogrążeni w niedoli do Ciebie wzdychamy, * a wyzwoleni z niej lecz niewdzięczni, * wnet zapominamy.
12. Gdy wysłuchujesz szybko, folgujemy sobie, * jeśli zwlekasz z ratunkiem, * szemrzemy przeciw Tobie.
13. Chcemy, byś to zachował, czym żeś nas obdarzył, * lecz jesteśmy obojętni * na Twoje rozkazy.
14. Oto stoimy przed Tobą skruszeni grzesznicy. * Przebacz w Twym miłosierdziu, * co jest bez granicy!
15. Wiemy, że sprawiedliwie karzesz grzeszne czyny, * lecz jesteś miłosierny * i przebaczasz winy.
16. Spraw nam niegodnym Panie to, o co prosimy, * Tyś nas z niczego stworzył, * byśmy Cię zawsze wielbili.
17. Gdy wołamy do Ciebie, ulituj się, Panie, * niech Twe Serce poruszy * płacz nasz i wołanie!
18. Niech Twa boska łaskawość, w której ufność mamy, * nie poczyta nam grzechów, * gdy o to błagamy.
19. Wielka jest nasza nędza, wielki grzech nasz, Boże, * niech większa Twa łaskawość * nas nędznych wspomoże!
20. Prosząc o wspomożenie, wyznajemy grzechy, * u Twego miłosierdzia * szukamy pociechy.
21. Spraw, niech przyjmiemy kornie Twoje przebaczenie, * nie przypisując sobie * własne nawrócenie.
22. Podnieś nas w swej dobroci, Boże nasz i Panie, * daj nam radość zbawienia * i w miłości trwanie!
23. Pozwól nam, wiernym Tobie, co się łaską cieszą, * radować się pokojem * z wszystkich ludów rzeszą!