Ciebie, Boże, chwalimy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ciebie, Boże, chwalimy, * Ciebie, Stwórcę Wszechmocnego, * ze wszystkich sił wielbimy, * Dawco wszystkiego dobrego: * w dobroci nieskończony, * bądź na wieki chwalony.
2. Tobie anieli w niebie * nucą: Święty, Święty, Święty, * i bez ustanku Ciebie * wielbią, Boże niepojęty. * Chwała Twa, wieczny Panie, * na wieki nie ustanie.
3. Ojcze, któryś z niczego * wszystko stworzył, utrzymujesz, * Tyś początkiem wszystkiego, * wszystkim rządzisz, zawiadujesz * i my wielbimy Ciebie * wzorem aniołów w niebie.

1. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie Stwórcę wszechmocnego, ze wszystkich sił wielbimy, Dawco wszystkiego dobrego. W dobroci nieskończony, bądź na wieki chwalony.

2. Tobie anieli w niebie nucą: Święty, Święty, Święty i bez ustanku Ciebie wielbią Boże niepojęty. Chwała Twa, wieczny Panie, na wieki nie ustanie.

3. Ojcze! któryś z niczego wszystko stworzył, utrzymujesz, Tyś początkiem wszystkiego, wszystkim rządzisz, zawiadujesz. I my wielbimy Ciebie wzorem aniołów w niebie.

4. Chrystusa, Syna Twego, wespół z Tobą uwielbiamy. Także Ducha Świętego Bogiem naszym wyznawamy. Tyś w osobach trojaki, ale w Bóstwie jednaki.

5. O Jezu miłosierny, zbaw nas, wołamy rzewliwie. Zbaw nas, lud Tobie wierny, pobłogosław miłościwie. Nam, dziedzictwu Twojemu, drogą krwią kupionemu.