Błogosławiona jesteś, Maryjo

1. Błogosławiona jesteś, Maryjo * i wywyższona przez Pana. * On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, * Niepokalana.
2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, * by w Tobie Ciałem się stało, * zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, * przedwieczną Światłość.
3. Bądź nam obroną, Bogarodzico, * gdy się błąkamy w ciemności. * Do światła wiary prowadź na nowo, * drogą świętości.