Zdjęcie Miejsce Miejscowość Region Państwo Liczba głosów Liczba klawiatur Budowniczy Opus Rok budowy
Katedra polowa armii słowackiej (Katedrála Ozbrojených Sil a Ozbrojených Zborov Slovenskej Republiký) Bratislava Bratislavský Słowacja 26 2+P Rieger - 2017
Kościół św. Małgorzaty Węgierskiej (Farský kostol sv. Margity Uhorskej, Lamač) Bratislava Bratislavský Słowacja 28 2+P Jehmlich 1164 2011
Kościół św. Stefana (Kostol sv. Štefana Uhorského, kapucynów) Bratislava Bratislavský Słowacja 22 2+P Rieger 2271 1927
Kościół św. Wincentego a Paulo (Kostol sv. Vincenta De Paul, misjonarzy) Bratislava Bratislavský Słowacja 23 2+P Emmanuel Kemper -
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Farský kostol sv. Petra a Pavla, Záhorska Bystrica) Bratislava Bratislavský Słowacja 15 2+P Rieger 908 1902
Kościół Wniebowzięcia NMP (Kostol Nanebovzatia Panny Márie; Blumentál) Bratislava Bratislavský Słowacja 73 4+P Rieger 2975 1941
Bazylika Narodzenia NMP (Bazilika Narodenia Panny Márie; Kongregacja Braci Pocieszycieli z Getsemani) Marianka Bratislavský Słowacja 18 2+P Rieger 2973 1941
Kościół św. Elżbiety (Kostol sv. Alžbety) Oravské Veselé Žilinský Słowacja 23 2+P Gabriel Bies 13 2014
Konkatedra Siedmiu Boleści NMP (Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie) Poprad Prešovský Słowacja 41 3+P Organa - 1966
Kościół św. Idziego (Kostol sv. Egídia) Poprad Prešovský Słowacja 11 1+P Gabriel Bies 3 2008
Kościół św. Jerzego (Kostol sv. Juraja – Spišská Sobota) Poprad Prešovský Słowacja 12 1+P Tomáš Doykowitz - 1663
Kaplica cmentarna Świętego Krzyża (Kaplnka Svätého kríža na cintoríne) Prešov Prešovský Słowacja 4 1 Johann Stross - 1831
Konkatedra św. Mikołaja (Konkatedrála sv. Mikuláša) – organy w prezbiterium Prešov Prešovský Słowacja 8 1+P Jan Tuček 299 1925
Kościół św. Józefa (Kostol sv. Jozefa; franciszkanów) Prešov Prešovský Słowacja 31 3+P Rieger 2068 ok. 1920
Kościół św. Jana Chrzciciela (Kostol sv. Jána Krstiteľa) Rimavská Sobota Banskobystrický Słowacja 23 2+P Gabriel Bies 19 2017
Kostol sv. Šimona a Júdu (Kościół Św. Szymona i Judy Tadeusza) Spišský Hrhov Prešovský Słowacja 6 1+P Rieger 2152 1924
Kościół Bożego Ciała (Kostol Najsvátejšieho Tela Pánovho) Stropkov Prešovský Słowacja 25 2+P Gabriel Bies 9 2011
Kościół Świętej Trójcy (Kostol Najsv. Trojice) Udavske Prešovský Słowacja 15 2+P Rieger-Kloss 3053 1948
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Kostol svätého Petra a Pavla) Zubrohlava Žilinský Słowacja 12 1+P -